Hjärnvägen till inlärning. Två-dagars grundkurs i sensomotorisk träning mot skolrelaterade svårigheter.

Varför får en del barn inte ”ihop det”? Vad beror det på att de får svårt att läsa och skriva? Att de plötsligt blir arga utan synbarlig orsak?
Vad kan man göra för att barnen ska få tillgång till hela sin intelligens?

Med sensomotorisk träning kan man förebygga inlärningshinder redan i tidig ålder och åtgärda dem i skolåldern och senare i livet.
Vi arbetar utifrån kunskap om neurologisk utveckling av alla sinnen och det samspel dem emellan som är nödvändigt för all inlärning.

”Motorisk, kognitiv och mental utveckling går hand i hand” (Lev Vygotski)

Kursen behandlar teorin bakom den sensomotoriska träningen.
Vi undersöker de motoriska oförmågor som finns t ex vid dyslexi och hyperaktivitet.

Kursdeltagarna får verktyg att bearbeta inlärningshinder och arbetar praktiskt med varandra.
Ta med oömma kläder.
Kursen vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra intresserade.
Inga förkunskaper behövs. Max 12 deltagare.

Var? Mötesplats Biohuset Mariefred
När? Lördag 11 och söndag 12 maj 2024 kl 9.00 – 16.00

Kostnad 2 500 kr inkl moms

Anmälan är bindande och skall vara inne senast 25 april till Alla Sinnen
via mail till info@allasinnen.se eller telefon 070 4915963

Välkomna

Lars-Eric Berg
Speciallärare, läromedelsförfattare,
Utbildare i sensomotorisk träning

Alla Sinnen AB, Mariefred
www.allasinnen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *