Mötesplats

Hjärnvägen till inlärning. Två-dagars grundkurs i sensomotorisk träning mot skolrelaterade svårigheter.
Lördag 11 och söndag 12 maj 2024 kl 9.00 – 16.00 Läs mer här!

”En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen” (Kultur- och fritidsnämndens definition av mötesplats i Strängnäs kommun). Läs vår avsiktsförklaring här!

Bli medlem
Mejla namn, e-postadress, mobilnummer och födelseår till medlem@biohuset.net
Medlemskapet är gratis.