Mötesplats

INFORMATION 2020-11-27
De kommunala mötesplatserna och scener öppnar för nödvändig verksamhet den 27 november. Det kan handla om föreningars årsmöten och intern produktion som till exempel inspelning av digitala evenemang.

Publik verksamhet pausar till den 18 januari.

Detta enligt senaste informationen: Bibliotek, simhallar och idrottsanläggningar fortsatt stängda
Mer information på kommunens hemsida:


”En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen” (Kultur- och fritidsnämndens definition av mötesplats i Strängnäs kommun). Läs vår avsiktsförklaring här!

Bli medlem
Mejla namn, e-postadress, mobilnummer och födelseår till medlem@biohuset.net
Medlemskapet är gratis.