Mötesplats

FÖREBYGGA BRAND & BROTT
Strängnäs kommun, Räddningstjänsten och polisen bjuder in till en gemensam satsning för att förebygga att äldre personer drabbas av bedrägeribrott eller brand i hemmet.

MÖTESPLATS BIOHUSET MARIEFRED TISDAG 7 DECEMBER KL. 15.30


”En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen” (Kultur- och fritidsnämndens definition av mötesplats i Strängnäs kommun). Läs vår avsiktsförklaring här!

Bli medlem
Mejla namn, e-postadress, mobilnummer och födelseår till medlem@biohuset.net
Medlemskapet är gratis.