Dokument

2019
Rapport – Utredning Mötesplatser KS/2019:120: Rapport Mötesplatser 24 sept 2019 (extern PDF-fil)
Protokoll från Årsmötet 19 mars 2019: Årsmötesprotokoll 2019 (PDF-fil)

Inför årsmötet 2019
Klicka på länkarna nedan för att läsa dokumenten (PDF-fil)

Kallelse till årsmöte 2019
Förslag till dagordning
Stadgar (reviderade) inför årsmötet 2019
Redovisning av verksamhetsåret 2018
Bokslut för verksamhetsåret 2018
Styrelsens kommentar till verksamhetsåret 2018
2017
Protokoll

Protokoll fört vid bildandet av föreningen den 8 aug 2017. Läs här!
Interimistisk styrelse vald 8 aug 2017. Läs här!

Annat
Arbetarföreningens och husets historia. Läs här!
2017-11-17: Ordförande informerar – Vi gör framsteg. Läs här!
2017-11-17: Ordförande informerar – Skiss bottenvåningen, klicka här!
2017-11-17: Ordförande informerar – Skiss övervånigen, klicka här!