Dokument

Protokoll från årsmötet 2022
Protokoll från årsmötet 2022

Inför årsmötet 2022
Klicka på länkarna nedan för att läsa dokumenten

Kallelse till senarelagt årsmöte 26 april 2022
Förslag till dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsplan 2022
Bokslut för verksamhetsåret 2021
Tre års bokslut (2019, 2020 & 2021)
Budget 2022
Valberedningens förslag

MOTIONER
Motion från arbetsgruppen


2021

Protokoll från årsmöte 2021. Original och bilagor finns hos sekreteraren.

2019
Rapport – Utredning Mötesplatser KS/2019:120: Rapport Mötesplatser 24 sept 2019 (extern PDF-fil)