Brev till medlemmar 2020-11-22

Hej alla medlemmar i Föreningen Mötesplats Biohuset Mariefred!
Det var längesedan vi hörde av oss, alldeles för länge sedan, och det finns mycket att skylla på – men framför allt beror det på att vi väntat och hoppats på att ha något positivt att berätta. Och när vi äntligen fick det – så fick vi stänga:
Liksom bibliotek och ungdomsgårdar och många andra kommunala verksamheter är kommunens mötesplatser stängda på grund av coronaviruset. Stängningen gäller till och med den 26 november, men kan förlängas.

Men vi har alltså också något positivt att berätta, och börjar med att gå ett år tillbaka i tiden.
Då hade kommunens utredning om mötesplatserna blivit klar och det var ingen munter läsning för oss. Utrederskan hade stirrat sig blind på SFAB:s gamla utredning, enligt vilken det skulle kosta drygt 20 miljoner att renovera Biohuset. Vi styrelsen hade påpekat för henne att denna utredning inte var relevant, men det hjälpte inte; i sin utredning föreslog hon bland annat att SFAB skulle få i uppdrag att utreda alternativa lokaler för mötesplatsverksamheten i Mariefred och att SFAB också skulle få i uppdrag att utreda möjligheterna att sälja Biohuset.
Styrelsen kom så småningom fram till att vi måste låta göra en egen utredning för att få fram en korrekt kostnad för att tillgängliggöra Biohuset enligt alla gällande normer. Vi tillsatte en arbetsgrupp som vaskade fram ett lämpligt företag med kompetens att göra en sådan utredning.
Denna utredning blev klar i början av 2020: kostnad för att tillgängliggöra Biohuset enligt alla konstens regler stannar på cirka tre miljoner (3 000 000) kronor! En viss skillnad jämfört med de dryga 20 miljoner som tidigare varit en etablerad ”sanning”!
För att presentera utredningsresultatet bjöd vi in berörda representanter från kommun och SFAB till ett möte i Biohuset i början av mars, just när ett visst virus börjat härja. Men mötet blev i alla fall av, och det verkade som om vår utredning mottogs positivt.
Sedan blev alla upptagna av virushantering, men vi hörde i alla fall en del rykten som verkade positiva – och de besannades: den 29 september beslutade Kulturnämnden att ”med genomförda utredningar som grund möjliggöra tillgänglighetsanpassning av Biohuset i Mariefred för mötesplatsverksamhet”.
Samtidigt beslutades också att ”utreda möjligheten att även kunna bedriva kommunens fritidsgårdsverksamhet i mötesplats Biohuset Mariefred”, och hur det i så fall ska gå till återstår att se.
När det praktiska arbetet – hissinstallation, brandsäkerhetsåtgärder, om/nybyggnad av toaletter, väggrivning, med mycket mera – kommer igång återstår att se, men vi kan ju alltid hoppas att det sker under våren 2021 och att det är klart till hösten samma år!
Dessutom hoppas vi att ni alla får vara virusfria samt att ni får en – måhända ovanlig – men ändå en fantastiskt
GOD JUL
och även ett riktigt
GOTT NYTT ÅR

Styrelsen Mötesplats Biohuset Mariefred
gnm Björn Sundfeldt, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *