Brev till medlemmarna 22 mars 2018

Hej alla medlemmar i föreningen Mötesplats Biohuset i Mariefred

Vid föreningens ordinarie årsmöte den 15 mars valdes en styrelse (se fliken Styrelse) med undertecknad som ordförande, och detta förtroende ska vi göra vårt yttersta för att leva upp till.

Styrelsen konstituerade sig vid ett kort möte i anslutning till årsmötet och har sedan dess haft två styrelsemöten för att formulera ett svar på kommunens fastighetsbolags (SFAB) förslag till ombyggnad av Biohuset. SFAB hade uttryckt önskemål om att få dessa synpunkter redan den 22 mars, vilket de också har fått.

Strax före årsmötet passerade föreningen 200-vallen och hade den 15/3 (bara ett drygt halvår efter bildandet) 203 medlemmar varav sju föreningar med tillsammans flera tusen medlemmar.

Men fler ska vi förstås bli och det hoppas vi att alla hjälper till med. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften även under 2018 ska vara 0 kr. Det enda som behövs för att bli medlem och stödja bevarandet av vårt fina Biohus som Mariefreds mötesplats är att man skickar ett mail till medlem@motesplatsbiohusetimariefred.se och anger namn, e-postadress, mobilnummer och födelseår, eller också går man in på www.motesplatsbiohusetimariefred.se och fyller i formuläret som finns där.

Att ersätta de otympliga hemsides- och mailadresserna är för övrigt en av styrelsens första arbetsuppgifter, och vad vi i övrigt planerar att göra framgår av skrivelse som skickats till SFAB – den finns tillgänglig på hemsidan.

Med vänlig hälsning
Björn Sundfeldt
Ordförande
Föreningen Mötesplats Biohuset i Mariefred