Inför årsmötet 19 mars

INFÖR ÅRSMÖTET DEN 19 MARS 2019

Under punkt 12 avser styrelsen förslå smärre stadgeändringar som är markerade med rött i dokumentet här intill.
Styrelsen avser också föreslå att föreningens namn ändras en aning; från ”Mötesplats Biohuset i Mariefred” till ”Mötesplats Biohuset Mariefred”.

Klicka på länkarna nedan för att läsa dokumenten (PDF-fil)

Kallelse till årsmöte 2019
Förslag till dagordning
Stadgar (reviderade) inför årsmötet 2019
Redovisning av verksamhetsåret 2018
Bokslut för verksamhetsåret 2018
Styrelsens kommentar till verksamhetsåret 2018