Styrelse

Styrelse 2019

Björn Sundfeldt, ordförande
bjorn.sundfeldt@telia.com
073-688 22 95

Marianne Månsson Åkerlund, vice ordförande
marianne.mariefred@gmail.com
073-915 60 06

Lillemor Källrot, sekreterare
lillemor.kallrot@gmail.com
070-379 31 81

Hannu Lehmus, kassör
hannu.lehmus@ericsson.com
070-267 48 12

Linus Fagerström
linusfagerstrom@yahoo.se
070-952 51 03

Reneé Helin Axelsson
renee@nyckelkopia.se
070-866 53 32

Olle Rådström
radstrom@gmail.com
070-481 78 70